ฉบับที่ 17-2 ผ่อดีดีร่วมกับ อปท. และ อบจ.ชม. พัฒนาแอปฯไฟป่า