ผ่อดีดีเชียงราย เร่งอบรมอาสา พร้อมขยายระบบผ่อดีดีฯ สู่ อปท.