สำนักข่าว NHK (ปรเทศญี่ปุ่น) นำเสนอระบบผ่อดีดีฯ เรื่อง “APP FIGHTS BIRD FLU”