อปท. 19 แห่ง ส่งทีมร่วมอบรมอาสาสมัครผ่อดีดี ครั้งที่ 2