ผ่อดีดีเชียงราย จัดอบรมอาสาผ่อดีดีเพิ่มแล้ว 3 รุ่น 3 อำเภอ