หน่วยงานที่รับผิดชอบ

cmu-vet

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.vet.cmu.ac.th/

cmu-med

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.med.cmu.ac.th

cmu-econ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.econ.cmu.ac.th/

cmu-social

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.soc.cmu.ac.th/

cmu-politi

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www2.pol.cmu.ac.th/

logo-dld

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

http://pvlo-cmi.dld.go.th/

cmhealth

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmaihealth.com/

onehealth

เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

opendream

บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

http://www.opendream.co.th

skoll

Skoll global threats fund

http://www.skollglobalthreats.org/