ปฏิทินกิจกรรม

เดือน มกราคม 2560

เดือน กุมภาพันธ์ 2560

 

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 ถึง วัน ศุกร์ ที่ 17

 อบจ.ชม. ร่วมกับ ผ่อดีดี จัดฝึกอบรมอาสาสมัครผ่อดีดี ประจำปี 2560 ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี

วัน ศุกร์ ที่ 24

 ผ่อดีดีเข้าพบตัวแทนระดับกรมฯ

เดือน มีนาคม

วัน พฤหัสบดี ที่ 2

 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมและแนะนำโครงการผ่อดีดี ในงาน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1

วัน พุธ ที่ 22

 พัฒนา Application ไฟป่า หมอกควัน และสาธารณภัย ครั้งที่ 1 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อปท. และ อบจ.ชม.

วัน เสาร์ ที่ 25

 พัฒนา Application ไฟป่า หมอกควัน และสาธารณภัย ครั้งที่ 2 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อปท. และ อบจ.ชม.

วัน จันทร์ ที่ 27

 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมและแนะนำโครงการผ่อดีดี ในงาน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 2

วัน ศุกร์ ที่ 31

 ร่วมจัดบูธประกวดนวัตกรรมท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลปิงโค้ง ในงาน “เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง”

 

เดือน เมษายน

วัน เสาร์ ที่ 1
วัน อาทิตย์ ที่ 2

 ร่วมจัดบูธประกวดนวัตกรรมท้องถิ่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลปิงโค้ง ในงาน “เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง”

วัน พุธ ที่ 5

 – ให้ความรู้โรคสัตว์สู่คนในงานฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฯ ทต.โหล่งขอด

 – พัฒนา Application ไฟป่าหมอกควัน และสาธารณภัยครั้งที่ 3 ร่วมกับผู้นำชุมชน อปท.และ อบจ.ชม.

วัน ศุกร์ ที่ 7

 พัฒนา Application ไฟป่า หมอกควัน และสาธารณภัย ครั้งที่ 4 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อปท.และ อบจ.ชม.

วัน พฤหัสบดี ที่ 20

 ร่วมกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคสัตว์สู่คน แก่ อสม. ทต.แม่โป่ง

วัน ศุกร์ ที่ 21

 ร่วมกิจกรรมอบรมอาสาเยาวชนโดย ทต.ยุหว่า

 

เดือน พฤษภาคม

วัน ศุกร์ ที่ 5

อบต.แม่ทา จัดอบรมทำความเข้าใจ ขยายเครือข่ายใช้ระบบผ่อดีดีฯ

วัน พุธ ที่ 17

ผ่อดีดี ร่วมประชุมหารือ ความร่วมมือพัฒนาโครงการผ่อดีดีกับท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่

วัน พฤหัสบดี ที่ 25
วัน ศุกร์ ที่ 26

อบจ.ชม. ร่วมกับ ผ่อดีดี จัดฝึกอบรมอาสาสมัครผ่อดีดี ประจำปี 2560 ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี รุ่นที่ 2

วัน ศุกร์ ที่ 26

เชียงราย เริ่มวางระบบผ่อดีดีฯ 32 อปท.นำร่อง พร้อมขยายอาสาแล้ว

วัน พุธ ที่ 31

ผ่อดีดีเชียงราย เร่งอบรมอาสา พร้อมขยายระบบผ่อดีดีฯ สู่ อปท.

 

 

เดือน มิถุนายน

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

30

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

ประชุมระดมสมอง แนวทางขยายการติดตั้งระบบผ่อดีดีให้ 12 อปท. นำร่อง ในจังหวัดเชียงใหม่

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

ประชุมระดมสมอง แนวทางขยายการติดตั้งระบบผ่อดีดีให้ 15 อปท. ต้นแบบ ในจังหวัดเชียงใหม่

 

23

 

อบรมเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

เดือน กรกฎาคม