ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 13 ก.พ. 2562
  • ถึง 14 ก.พ. 2562

13-14 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่

เวลา 08:30 - 16:00 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด เอกสารสมัครขอใช้ระบบผ่อดีดี และหลักสูตรอบรมการใช้ระบบ

ลงข้อมูล : 27 ธ.ค. 2561