ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 17 ม.ค. 2562
  • ถึง 20 ม.ค. 2562

17-20 มกราคม 2562 เวทีทบทวนและพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบแผงตรวจติดตาม (Dashboard)

เวลา 15:00 - 13:00 น. ผ่อดีดี เครือข่ายแม่ทา

สถานที่ : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

วันที่ 17-20 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ลงข้อมูล : 11 ม.ค. 2562