ข่าวโครงการ

ผ่อดีดีเชียงราย จัดอบรมอาสาผ่อดีดีเพิ่มแล้ว 3 รุ่น 3 อำเภอ

  • On June 23, 2017
โครงการผ่อดีดีจังหวัดเชียงราย จัดอบรมอาสาสมัครเพิ่มเติม 3 รุ่น ใน 6 อปท. จากอำเภอเทิง อำเภอแม่จันและอำเภอแม่สาย เมื่อวันที่ 19 20 และ 22 มิถุนายน
Read More

ผ่อดีดีเชียงราย เร่งอบรมอาสา พร้อมขยายระบบผ่อดีดีฯ สู่ อปท.

  • On May 31, 2017
(ผ่อดีดีเชียงราย) โครงการผ่อดีดี จังหวัดเชียงราย นำโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย เดินหน้า จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวแก่อาสาสมัครผ่อดีดีจังหวัดเชียงราย โดยจัดไปอบรม ไปแล้วจำนวน 3 รุ่น ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและ วางแผนเดินหน้าจัดอบรมต่อจนครบ 32 อปท. ต้นแบบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย
Read More

อปท. 19 แห่ง ส่งทีมร่วมอบรมอาสาสมัครผ่อดีดี ครั้งที่ 2

  • On May 29, 2017
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.ชม) จัดอบรมอาสาสมัครผ่อดีดีครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนอาสาสมัครและทีมงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 19 แห่งที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
Read More

เชียงราย เริ่มวางระบบผ่อดีดีฯ 32 อปท.นำร่อง พร้อมขยายอาสาแล้ว

  • On May 26, 2017
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม คุณศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับทีมนักวิจัยโครงการผ่อดีดี จังหวัดเชียงใหม่ นำระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของ ชุมชนไปใช้ในจังหวัดเชียงราย เบื้องต้นได้มีการส่งเสริม ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีจังหวัดเชียงรายขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 32 แห่ง ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัด เชียงราย โดยมีสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน
Read More

ผ่อดีดี ร่วมประชุมหารือพัฒนาระบบผ่อดีดีฯกับท้องถิ่นอำเภอ 25 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่

  • On May 18, 2017
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โครงการผ่อดีดีได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบปะตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทั้ง 25 แห่ง ในงานประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาโครงการผ่อดีดีกับท้องถิ่นอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Read More

อบต.แม่ทา จัดประชุมทำความเข้าใจ ขยายเครือข่ายใช้ระบบผ่อดีดีฯ

  • On May 8, 2017
วันนี้ (5 พ.ค.2560) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายโครงการผ่อดีดี เปิดเวทีสร้างความเข้าใจและวางแผนดำเนินงานระบบผ่อดีดีฯ ให้กับ 8 อปท. เครือข่ายที่สนใจ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่านและสงขลา ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Read More

ทต.ยุหว่า จัดกิจกรรมขยายอาสาสมัครเยาวชนและอาสาเพิ่มเติมผ่อดีดี

  • On April 21, 2017
วันที่ 21 เมษายน เทศบาลตำบลยุหว่าจัดกิจกรรม “จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว พร้อมขยายอาสาสมัครผ่อดีดี ตามโครงการระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนุ่งเดียวผ่อดีดีขึ้น”
Read More

ทต.แม่โป่ง จัดให้ความรู้ อสม. ในการป้องกัน ควบคุม โรคสัตว์สู่คน

  • On April 20, 2017
เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลแม่โป่งได้จัด “อบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์” แก่อาสาผ่อดีดี กลุ่มเครือข่ายชาวตำบลแม่โป่ง และอาสาปศุสัตว์ประจำตำบล
Read More

ผ่อดีดี ระดมสมองพัฒนาแอปฯไฟป่า ร่วมกับ อปท. และ อบจ.ชม.

  • On April 7, 2017
เมือวันที่ 5 และ 7 เมษายน 2560 ผ่อดีดีจัดระดมสมองพัฒนาระบบผ่อดีดีด้านไฟป่า หมอกควันและสาธารณภัย ร่วมกับ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.ชม.) และ ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Read More

ปิงโค้งชนะเลิศ ประกวดนวัตกรรมท้องถิ่น

  • On April 3, 2017
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ได้มีการจัดงานมหกรรมวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวหน้า มั่นคง” โดยสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่ นำโดย ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ ประธานสันนิบาตฯ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายธนวัฒน์ ยอดใจ และเทศบาล 117 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่
Read More