ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. กดปุ่ม ลงทะเบียนงานประชุมสัมมนาฯ
2. เลือกรุ่นที่ต้องการเข้าร่วม
3. กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วม
4. กดลงทะเบียน
5. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ดาวน์โหลด เอกสารยืนยันการเข้าร่วมงาน

กำหนดการ

การประชุมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งานระบบดิจิทัล “ผ่อดีดี” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการบริการประชาชน

ข้อมูลโครงการการใช้ระบบดิจิทัลผ่อดีดี

การใช้งานระบบดิจิทัล “ผ่อดีดี”ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการบริการประชาชน

ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร

และเครือข่ายที่ใช้งานระบบผ่อดีดี

Upcoming ตารางงานประชุมสัมมนาฯ

ขั้นตอนการชำระเงิน

- ชำระเงินผ่านการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

1. โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
เลขที่บัญชี 667-434184-2

2. สั่งจ่ายเช็ค ในนาม ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
ทั้งนี้ศูนย์ฯ ยินดีให้หักค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านเช็คได้

- ชำระค่าลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน (เงินสด,โอน)

อีเมล์
poddcentre.cmu@gmail.com
ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคาร สัตวแพทยศาสตร์ ตึก F ชั้น 4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100