เสียงจากเจ้าของ ผู้ใช้ระบบ

นางจารุวรรณ ชัยชม หัวหน้าสำนักปลัด7
  • เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

คงฤทธิ์ โสดาคำแสน ประธานอาสาผ่อดีดี จังหวัดเชียงใหม่
  • เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ผมเป็นจิตอาสาอยู่หลายองค์กร เมื่อ 4 ปีที่่ผ่าน ผมมีโอกาสรู้จักละเข้าร่วมเป็นจิตอาสาของโครงการผ่อดีดี ซึ่งเป็นโครงการแรก ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมป้องกันปัญหาด้านสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว ข้อดีคือ รู้เร็วแก้ไขเร็ว เสียหายน้อย ทำให้สังคมเกิดความสุข จิตอาสาอย่างเราก็ทำงานอย่างมีความสุข