เสียงจากเจ้าของ ผู้ใช้ระบบ

นางจารุวรรณ ชัยชม หัวหน้าสำนักปลัด
  • เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี ไข้เลือดออก มีผลต่อการทำงานและควบคุมโรคระบาดได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ ที่เทศบาลต้องทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ใน อปท. ถ้านำแอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้ จะมีประโยชน์ต่อชาวบ้านมากที่สุด

คงฤทธิ์ โสดาคำแสน ประธานอาสาผ่อดีดี จังหวัดเชียงใหม่
  • เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ผมเป็นจิตอาสาอยู่หลายองค์กร เมื่อ 4 ปีที่่ผ่าน ผมมีโอกาสรู้จักละเข้าร่วมเป็นจิตอาสาของโครงการผ่อดีดี ซึ่งเป็นโครงการแรก ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมป้องกันปัญหาด้านสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว ข้อดีคือ รู้เร็วแก้ไขเร็ว เสียหายน้อย ทำให้สังคมเกิดความสุข จิตอาสาอย่างเราก็ทำงานอย่างมีความสุข