เกี่ยวกับเรา

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

         เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ cmonehealth.org ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
คุกกี้คืออะไร
         คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งาน ของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่าน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org
 
ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่อดีดี) ใช้คุกกี้อย่างไร
         ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ ของท่าน และในบางกรณี ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้ เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
 
คุกกี้ที่ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้
                 1.Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราว เพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ cmonehealth.org เช่น การใช้ในการเข้าสู่ระบบ และเฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
                 2. Persistent Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ cmonehealth.org จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้งซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวใช้ มีรายละเอียด ดังนี้

      คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
      คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ cmonehealth.org เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของเว็บไซต์ cmonehealth.org ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

      คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)
      คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ cmonehealth.org  รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้ที่เก็บรวบรวมนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

      คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
      คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ cmonehealth.org  จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงผลหรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ตารางประเภทและตัวอย่างคุกกี้

ประเภทคุกกี้ ตัวอย่างคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) 1. an_ci_session
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) 1. _gid
2. _ga
คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) 1. an_user_lang
2. an_ljZfH_cookie
3. userid
4. token
5. cookiesConsentDate
6. cookiepopup
 
ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร
         เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ cmonehealth.org ได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์
ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง
                 1. Android (Chrome)
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1
                 2. Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
                 3. Blackberry
https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf
                 4. Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
                 5. Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
                 6. Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
                 7. Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
                 8. Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
                 9. Iphone or Ipad (Chrome)
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1
                 10. Iphone or Ipad (Safari)
https://support.apple.com/en-us/HT201265
              ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ cmonehealth.org ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว จะไม่รับผิดชอบ และ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
 
การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
         เว็บไซต์ cmonehealth.org  อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ cmonehealth.org  ได้ ซึ่งเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
         นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริงโดย ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว
 
ติดต่อศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
     1. ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre – ศูนย์ผ่อดีดีกลาง)อาคาร สัตวแพทยศาสตร์ ตึก F ชั้น 4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
     2. Website : http://www.cmonehealth.org/contactus?id=1
     3. E-mail : poddcentre.cmu@gmail.com

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา