เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

ในระบบ Application ผ่อดีดี มี 9 ฟีเจอร์ หลักๆ ประกอบด้วย

1. ฟีเจอร์ เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า - สัตว์กัด
2. ฟีเจอร์ ควบคุมไข้เลือดออก
     2.1) ควบคุมลูกน้ำยุงลาย (นับลูกน้ำยุงลาย)
     2.2) ระบุพิกัดผู้ป่วยเพื่อควบคุมยุงพาหะรัศมี 100 เมตร (ยิงพิกัด GPS ไข้เลือดออก)
3. ฟีเจอร์ เฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดสัตว์
4. ฟีเจอร์ เฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดผิดปกติในคน
5. ฟีเจอร์ รายงานและช่วยจัดการไฟป่าและหมอกควัน
6. ฟีเจอร์ สาธารณภัย
7. ฟีเจอร์ คุ้มครองผู้บริโภค
8. ฟีเจอร์ อาหารปลอดภัย
9. ฟีเจอร์ แจ้งรับความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา