ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

ผ่อดีดี จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel : +66 (0)53-948075
Email : poddcentre.cmu@gmail.com
Fax : +66 (0)53-948075 (Auto)

ส่งข้อมูลถึง : ผ่อดีดี จังหวัดเชียงใหม่

Call Us

Phone: +66 (0)53-948075

Address

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

Email

poddcentre.cmu@gmail.com

Fax

+66 (0)53-948075 (Auto)