ปฏิทิน กิจกรรม

  • เมย.
  • 2562

22 เมษายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล

[ 22 เมย. 2562 เวลา 08:00 ] - [ 22 เมย. 2562 : 16:30 ] ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่