ปฏิทิน กิจกรรม

  • ต.ค.
  • 2563

9 ตุลาคม 2563 ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ครั้งที่ 3

[ 09 ต.ค. 2563 เวลา 08:30 ] - [ 09 ต.ค. 2563 : 16:30 ] ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • พ.ย.
  • 2563

13 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ครั้งที่ 4

[ 13 พ.ย. 2563 เวลา 08:30 ] - [ 13 พ.ย. 2563 : 16:30 ] ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ธ.ค.
  • 2563

11 ธันวาคม 2563 ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ครั้งที่ 5

[ 11 ธ.ค. 2563 เวลา 08:30 ] - [ 11 ธ.ค. 2563 : 16:30 ] ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ม.ค.
  • 2564

8 มกราคม 2564 ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ครั้งที่ 6

[ 08 ม.ค. 2564 เวลา 08:30 ] - [ 08 ม.ค. 2564 : 16:30 ] ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่