ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ

รายละเอียด
 • 26
 • ธ.ค.
 • 2565
 • Time 08:51
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาระบบ

รายละเอียด
 • 19
 • ธ.ค.
 • 2565
 • Time 09:31
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรับสมัครงาน พนักงานโครงการ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบ 1 อัตรา

รายละเอียด
 • 25
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 10:44
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี...

รายละเอียด
 • 30
 • ส.ค.
 • 2565
 • Time 09:31
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักการเงินและบัญชี

รายละเอียด
 • 24
 • ส.ค.
 • 2565
 • Time 13:36
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรับสมัครงาน พนักงานโครงการ ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี 1 อัตรา

รายละเอียด
 • 05
 • ส.ค.
 • 2565
 • Time 14:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศผลการคัดเลือก นักบริหารงานทั่วไป และ นักการเงินและบัญชี

ประกาศผลการคัดเลือก นักบริหารงานทั่วไป และ นักการเงินและบัญชี...

รายละเอียด
 • 23
 • ก.พ.
 • 2565
 • Time 10:36
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป และ นักการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป และ นักการเงินและ...

รายละเอียด
 • 21
 • ก.พ.
 • 2565
 • Time 13:44
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรับสมัครงาน พนักงานส่วนงาน และพนักงานโครงการ

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักง...

รายละเอียด
 • 08
 • ก.พ.
 • 2565
 • Time 14:37
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง