สมัครใช้ระบบ

1. ใบสมัครขอสิทธิ์การใช้ข้อมูลระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Download
กรอกข้อมูลออนไลน์ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่อดีดี

2. ส่งเจ้าหน้าที่ อปท. อบรม

แบ่งเป็น…

– หลักสูตรเร่งรัด (1 วัน) ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
– หลักสูตรพื้นฐาน (2 วัน 1 คืน) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
รายละเอียดหลักสูตรเร่งรัด และหลักสูตรพื้นฐาน
Download
แบบฟอร์มใบลงทะเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่
Download

3. การจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล

แบบฟอร์ม โครงสร้างคณะทำงาน
Download
ตย. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
Download
ตย. องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Download
ตย. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Download

4. อบรมอาสา

ใบแจ้งความประสงค์จัดอบรมอาสา
Download

Phone

+66 (0)53-948075 , 090-286-2572

Address

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre – ศูนย์ผ่อดีดีกลาง)
อาคาร สัตวแพทยศาสตร์ ตึก F ชั้น 4
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

Email

kamontep@gmail.com

Fax

+66 (0)53-948075 (Auto)