สรุปผลเฝ้าระวัง

รายงานประจำเดือน จังหวัด รายงานเดือนล่าสุด รายงานเดือน 0 รายงานเดือน -1
จังหวัดเชียงใหม่ ดูรายงาน ปี 2019 เดือน 01 ดูรายงาน ดูรายงาน
จังหวัดเชียงราย ดูรายงาน ปี 2019 เดือน 01 ดูรายงาน ดูรายงาน
จังหวัดขอนแก่น ดูรายงาน ปี 2019 เดือน 01 ดูรายงาน ดูรายงาน