ข่าวสาร

ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง อัตราค่าบริการใช้ระบบผ่อดีดี ของศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

รายละเอียด
  • 20
  • พ.ค.
  • 2565
  • Time 12:25
  • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง อัตราค่าบริการใช้ระบบผ่อดีดี ของศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

รายละเอียด
  • 16
  • ม.ค.
  • 2563
  • Time 15:28
  • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง