ข่าวสาร

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือนกรกฎาคม 2563

รายละเอียด
 • Time 14:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

หลักสูตร ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพ หนึ่งเดียวของชุมชน (ผ่อดีดี)และ ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดิจิทัล podd PGS

รายละเอียด
 • Time 11:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายละเอียด
 • 20
 • ก.ค.
 • 2563
 • Time 16:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
 • 27
 • ก.ย.
 • 2552
 • Time 09:09
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์

รายละเอียด
 • 22
 • พ.ค.
 • 2563
 • Time 13:28
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สร้างนิสัยต้านโควิด 19

รายละเอียด
 • 22
 • เมย.
 • 2563
 • Time 11:16
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ฟีเจอร์ใหม่ "เฝ้าระวังโรคโควิด-19"

รายละเอียด
 • 21
 • เมย.
 • 2563
 • Time 10:52
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

App PODD ดับไฟป่า และสู้ COVID 19

รายละเอียด
 • 15
 • เมย.
 • 2563
 • Time 14:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีกลางพัฒนาฟีเจอร์ช่วยชุมชนเฝ้าระวังโรคโควิด-19

รายละเอียด
 • 08
 • เมย.
 • 2563
 • Time 12:18
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง