ข่าวสาร

การฝึกอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ประจำปี 2567

รายละเอียด
 • 19
 • ก.พ.
 • 2567
 • Time 14:02
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี (podd PGS)

รายละเอียด
 • 30
 • ส.ค.
 • 2566
 • Time 11:56
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์ม One Health แบบบูรณาการระหว่างแอปพลิเคชัน Mo-Buzz+ ของมหาวิทยาลัยนันยาง และแอปพลิเคชัน PODD ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่

รายละเอียด
 • 30
 • ส.ค.
 • 2566
 • Time 09:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดี มช. เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ "Tourist Care ใส่ใจนักท่องเที่ยว"

รายละเอียด
 • 04
 • ต.ค.
 • 2552
 • Time 09:10
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดี มช. เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สมุดพกของคนไม่ประมาท

รายละเอียด
 • 30
 • ส.ค.
 • 2566
 • Time 08:55
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากร "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี (PODD)" ณ เทศบาลตำบลปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่

รายละเอียด
 • 04
 • ส.ค.
 • 2566
 • Time 11:17
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายเกี่ยวกับระบบผ่อดีดี ณ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

รายละเอียด
 • 26
 • ก.ค.
 • 2566
 • Time 10:29
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

รศ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานประชุมโครงการความร่วมมือไทย-ลาว ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2566

รายละเอียด
 • 26
 • ก.ค.
 • 2566
 • Time 10:32
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กิจกรรมการประชุมและอบรมการใช้งานระบบผ่อดีดีสำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ศูนย์เรียนรู้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
 • 20
 • ก.ค.
 • 2566
 • Time 10:38
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง