ข่าวสาร

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์

รายละเอียด
 • 22
 • พ.ค.
 • 2563
 • Time 13:28
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สร้างนิสัยต้านโควิด 19

รายละเอียด
 • 22
 • เมย.
 • 2563
 • Time 11:16
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ฟีเจอร์ใหม่ "เฝ้าระวังโรคโควิด-19"

รายละเอียด
 • 21
 • เมย.
 • 2563
 • Time 10:52
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

App PODD ดับไฟป่า และสู้ COVID 19

รายละเอียด
 • 15
 • เมย.
 • 2563
 • Time 14:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีกลางพัฒนาฟีเจอร์ช่วยชุมชนเฝ้าระวังโรคโควิด-19

รายละเอียด
 • 08
 • เมย.
 • 2563
 • Time 12:18
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เรื่องเล่า กล่าวขาน...กรณีโควิด-19

รายละเอียด
 • 08
 • เมย.
 • 2563
 • Time 12:02
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สู้โควิด-19 เปรียบเหมือนวิ่งมาราธอน App PODD สู้โควิด-19 ช่วยชุมชนปลอดภัย จากภาวะระบาด เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งมั่นคง

รายละเอียด
 • 01
 • เมย.
 • 2563
 • Time 13:19
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ฟีเจอร์เฝ้าระวังฝุ่นควันไฟป่าเชิงรุก

รายละเอียด
 • Time 11:15
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เลื่อน!!อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชั่นผ่อดีดีฟีเจอร์ไฟป่าและการเผาในที่โล่ง

รายละเอียด
 • 25
 • มี.ค.
 • 2563
 • Time 15:29
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง