เรื่องเล่า

นิเทศการใช้งานระบบPODD ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายละเอียด
 • Time 14:31
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เรื่องเล่าของชาวผ่อดีดี

รายละเอียด
 • 19
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 11:56
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เรื่องเล่าของชาวผ่อดีดี

รายละเอียด
 • 19
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 11:51
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โรคอหิวาต์ไก่

รายงานสรุปผลการควบคุมโรค ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561...

รายละเอียด
 • 08
 • มิ.ย.
 • 2561
 • Time 16:41
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โดยคาดว่าจะเป็นโรค ห่าไก่ มีอาการแพร่ระบาดรวดเร็ว

รายงานสรุปผลการควบคุมโรค ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560...

รายละเอียด
 • 09
 • พ.ย.
 • 2560
 • Time 16:22
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โดยคาดว่าจะเป็นโรค ห่าไก่ มีอาการแพร่ระบาดรวดเร็ว

รายงานสรุปผลการควบคุมโรค ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560...

รายละเอียด
 • 09
 • พ.ย.
 • 2560
 • Time 16:10
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง