ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 15 ส.ค. 2562
  • ถึง 16 ส.ค. 2562

15-16 สิงหาคม 2562 หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่

เวลา 09:00 - 16:00 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด เอกสารสมัครขอใช้ระบบผ่อดีดี และหลักสูตรอบรมการใช้ระบบ

ลงข้อมูล : 25 เมย. 2562