ปฏิทิน กิจกรรม

  • มี.ค.
  • 2562

25 มีนาคม 2562 ประชุม อปท.โซนใต้

[ 25 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 ] - [ 25 มี.ค. 2562 : 16:00 ] ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่