ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 10 ก.ย. 2563
  • ถึง 11 ก.ย. 2563

10-11 กันยายน 2563 หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่

เวลา 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด เอกสารสมัครใช้ระบบผ่อดีดี และหลักสูตรอบรมการใช้ระบบ

ลงข้อมูล : 04 พ.ย. 2562