ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 31 มี.ค. 2563
  • ถึง 01 เมย. 2563

31 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2563 งานประชุมวิชาการ ระบบดิจิทัลผ่อดีดี: นวัตกรรมเฝ้าระวังของชุมชน/อปท

เวลา 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-17.30 น. สถานที่: ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ถนน 117 ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านรายละเอียด เพิ่มเติมที่
http://www.cmonehealth.org/news/detail?id=127

 

ลงข้อมูล : 16 ม.ค. 2563