ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 13 พ.ย. 2563
  • ถึง 13 พ.ย. 2563

13 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ครั้งที่ 4

เวลา 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด เอกสารอบรมการใช้ระบบ

ลงข้อมูล : 06 ส.ค. 2563