ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 16 ต.ค. 2563
  • ถึง 16 ต.ค. 2563

16 ตุลาคม 2563 ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดิจิทัล podd PGS ครั้งที่ 5

เวลา 06:30 - 16:30 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด เอกสารอบรมการใช้ระบบ

ลงข้อมูล : 06 ส.ค. 2563