ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 16 เมย. 2564
  • ถึง 16 เมย. 2564

16 เมษายน 2564 ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดิจิทัล podd PGS ครั้งที่ 12

เวลา 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด เอกสารอบรมการใช้ระบบ

ลงข้อมูล : 06 ส.ค. 2563