ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 19 ม.ค. 2566
  • ถึง 20 ม.ค. 2566

19-20 มกราคม 2566 ฝึกอบรมการใช้ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.และผู้ที่สนใจ

เวลา 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด เอกสารอบรมการใช้ระบบ

 
 

ลงข้อมูล : 08 พ.ย. 2565