ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 16 ก.พ. 2566
  • ถึง 17 ก.พ. 2566

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ฝึกอบรมการใช้ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.และผู้ที่สนใจ

เวลา 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดาวน์โหลด เอกสารอบรมการใช้ระบบ

ลงข้อมูล : 08 พ.ย. 2565