ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 15 มิ.ย. 2566
  • ถึง 16 มิ.ย. 2566

15-16 มิถุนายน 2566 ฝึกอบรมการใช้ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.และผู้ที่สนใจ

เวลา 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด เอกสารอบรมการใช้ระบบ

 

ลงข้อมูล : 08 พ.ย. 2565