ปฏิทิน กิจกรรม

  • พ.ค.
  • 2564

7 พฤษภาคม 2564 ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ครั้งที่ 10

[ 07 พ.ค. 2564 เวลา 08:30 ] - [ 07 พ.ค. 2564 : 16:30 ] ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • มิ.ย.
  • 2564

11 มิถุนายน 2564 ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ครั้งที่ 11

[ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 ] - [ 11 มิ.ย. 2564 : 16:30 ] ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ก.ค.
  • 2564

9 กรกฎาคม 2564 ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ครั้งที่ 12

[ 09 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 ] - [ 09 ก.ค. 2564 : 16:30 ] ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ส.ค.
  • 2564

13 สิงหาคม 2564 ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ครั้งที่ 13

[ 13 ส.ค. 2564 เวลา 08:30 ] - [ 13 ส.ค. 2564 : 16:30 ] ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่