ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre – ศูนย์ผ่อดีดีกลาง)

อาคาร สัตวแพทยศาสตร์ ตึก F ชั้น 4
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
Tel : +66 (0)53-948075,090-286-2572
Email : poddcentre.cmu@gmail.com
Fax : +66 (0)53-948075 (Auto)

ส่งข้อมูลถึง : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre – ศูนย์ผ่อดีดีกลาง)

Call Us

Phone: +66 (0)53-948075,090-286-2572

Address

อาคาร สัตวแพทยศาสตร์ ตึก F ชั้น 4
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

Email

poddcentre.cmu@gmail.com

Fax

+66 (0)53-948075 (Auto)