ถามตอบ ปัญหาที่พบบ่อย

1. การเปิด GPS สำหรับ Application ผ่อดีดี Version android ภาษาไทย ?


การใช้ Application ผ่อดีดี ในกรณีที่ค้นหาแผนที่ในการระบุพิกัดไม่ได้ ซึ่งหน้าแบบฟอร์มรายงาน จะหมุนค้างตลอด  ให้ดำเนินการตามคู่มือดังรูป เมื่อเสร็จสิ้น ให้เปิด application ใหม่อีกครั้งหรือ ดาวน์โหลดเอกสารนี้