ถามตอบ ปัญหาที่พบบ่อย

1. ฉันสามารถเพิ่มรูปภาพการรายงานผ่านไลน์ PODD Report ได้อย่างไร ?
 

2. ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ PODD LTC ?