สื่อการเรียนรู้

แนะนำฟีเจอร์ยิงพิกัด GPS ไข้เลือดออก ...

ไข้เลือดออก ภัยร้ายหน้าฝน ————————— ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่ทั่วประเทศพบผู้ป่วยโรค "ไข้เลือดออก" ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะจำนวนมากขึ้น จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม...

Download
แนะนำระบบผ่อดีดี ...

รูปแสดงการเชื่อมโยงของระบบผ่อดีดี...

Download
THE PODD PROJECT ...

Stopping pandemics at the source...

Download

- วีดีโอ -