ปฏิทิน กิจกรรม

  • มี.ค.
  • 2563

31 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2563 งานประชุมวิชาการ ระบบดิจิทัลผ่อดีดี: นวัตกรรมเฝ้าระวังของชุมชน/อปท

[ 31 มี.ค. 2563 เวลา 08:30 ] - [ 01 เมย. 2563 : 16:30 ] ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์