สมัครใช้ระบบ

1. ใบสมัครขอสิทธิ์การใช้ข้อมูลระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Download ใบสมัครขอสิทธิ์ Download Template MOU
กรอกข้อมูลออนไลน์ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่
สมัครใช้ระบบผ่อดีดี ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่อดีดี

2. ส่งเจ้าหน้าที่ อปท. อบรม

ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท / 1 ท่าน)

- ครอบคลุมค่าอาหารว่าง
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าเอกสาร

ข้อมูลรายละเอียดการอบรม เพิ่มเติม


3. การจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล

แบบฟอร์ม โครงสร้างคณะทำงาน
Download
ตย. เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
Download
ตย. องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Download
ตย. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Download

4. อบรมอาสา

ใบแจ้งความประสงค์จัดอบรมอาสา
Download

Phone

+66 (0)53-948075,090-286-2572

Address

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD Centre – ศูนย์ผ่อดีดีกลาง)
อาคาร สัตวแพทยศาสตร์ ตึก F ชั้น 4
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

Email

poddcentre.cmu@gmail.com

Fax

+66 (0)53-948075 (Auto)