ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 13 ก.พ. 2563
  • ถึง 14 ก.พ. 2563

13-14 กุมพาพันธ์ 2563 หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่

เวลา 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด เอกสารสมัครใช้ระบบผ่อดีดี และหลักสูตรอบรมการใช้ระบบ

ลงข้อมูล : 10 ต.ค. 2562