ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 12 มี.ค. 2563
  • ถึง 13 มี.ค. 2563

12-13 มีนาคม 2563 หลักสูตรการอบรมการใช้งานระบบผ่อดีดี สำหรับเจ้าหน้าที่

เวลา 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด เอกสารสมัครใช้ระบบผ่อดีดี และหลักสูตรอบรมการใช้ระบบ

ลงข้อมูล : 10 ต.ค. 2562