ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 21 ก.ค. 2565
  • ถึง 22 ก.ค. 2565

21-22 กรกฎาคม 2565 ฝึกอบรมการใช้ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.และผู้ที่สนใจ

เวลา 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดาวน์โหลด เอกสารอบรมการใช้ระบบ 

ลงข้อมูล : 10 ม.ค. 2565