ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือนสิงหาคม 2563

รายละเอียด
 • 14
 • ก.ย.
 • 2563
 • Time 11:00
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ชิคุนกุนยา: โรคร้ายที่ยุงลายพามาในหน้าฝน

สวัสดีสมาชิกเครือข่ายผ่อดีดีทุกท่านคะ วันนี้ ศูนย์ผ่อดีดีกลางขอนำความรู้เกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยามาฝากค่ะ...

รายละเอียด
 • 09
 • ก.ย.
 • 2563
 • Time 14:09
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือนกรกฎาคม 2563

รายละเอียด
 • Time 14:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

หลักสูตร ฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพ หนึ่งเดียวของชุมชน (ผ่อดีดี)และ ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดิจิทัล podd PGS

รายละเอียด
 • Time 11:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายละเอียด
 • 20
 • ก.ค.
 • 2563
 • Time 16:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

รายละเอียด
 • 20
 • ก.ค.
 • 2563
 • Time 13:53
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตามเอกสารดาวน์โหลด...

รายละเอียด
 • 08
 • ก.ค.
 • 2563
 • Time 18:05
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เลื่อนกำหนดการประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ประกาศศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโคร...

รายละเอียด
 • 29
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 16:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศ กำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ตามเอกสารแนบที่ 1 และ 2...

รายละเอียด
 • 26
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 12:07
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง