ทีมงานผ่อดีดีเข้าพบทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 08
 • ก.พ.
 • 2566
 • Time 10:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

PODD ร่วมกับ อบต.ห้วยทราย ชนะเลิศรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2022 สาขา Digital Community of the year ผลงาน ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (podd LTC)

รายละเอียด
 • 07
 • ก.พ.
 • 2566
 • Time 14:37
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กำหนดการฝึกอบรม PODD สัญจร ประจำปี 2566

รายละเอียด
 • 06
 • ก.พ.
 • 2566
 • Time 12:35
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมการใช้ระบบเครื่องมือดิจิทัลและระบบผ่อดีดี สำหรับเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ณ เทศบาลตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 24
 • ม.ค.
 • 2566
 • Time 14:17
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0046 วันที่ 1-15 มกราคม 2566

รายละเอียด
 • 24
 • ม.ค.
 • 2566
 • Time 09:57
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีเข้าพบทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าข้าม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียด
 • 20
 • ม.ค.
 • 2566
 • Time 09:52
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีจัดกิจกรรมการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

รายละเอียด
 • 16
 • ม.ค.
 • 2566
 • Time 10:03
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีเข้าพบทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ปิงหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

รายละเอียด
 • 18
 • ม.ค.
 • 2566
 • Time 10:00
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีเข้าพบทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยโก๋น และอบต.ขุนน่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

รายละเอียด
 • 17
 • ม.ค.
 • 2566
 • Time 13:32
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง