ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตามเอกสารดาวน์โหลด...

รายละเอียด
 • 08
 • ก.ค.
 • 2563
 • Time 18:05
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เลื่อนกำหนดการประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ประกาศศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศผลสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโคร...

รายละเอียด
 • 29
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 16:59
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศ กำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ

ตามเอกสารแนบที่ 1 และ 2...

รายละเอียด
 • 26
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 12:07
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ควบคุมลูกน้ำยุงลายด้วยแอปพลิเคชั่นผ่อดีดี

มาตรการป้องกันไข้เลือดออกของชุมชนร้องวัวแดง จากรายการข่าว นักข่าวพลเมือง (ช่องThaiPBS)...

รายละเอียด
 • 23
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 15:46
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เชียงใหม่ ชวนโหลดแอปพลิเคชัน PODD แจ้งการเกิดเหตุไฟป่า

เชียงใหม่ ชวนโหลดแอปพลิเคชัน PODD แจ้งการเกิดเหตุไฟป่า...

รายละเอียด
 • 15
 • ม.ค.
 • 2563
 • Time 18:25
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
 • 27
 • ก.ย.
 • 2552
 • Time 09:09
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร การสมัคร

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

รายละเอียด
 • 10
 • มิ.ย.
 • 2563
 • Time 15:42
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์

รายละเอียด
 • 22
 • พ.ค.
 • 2563
 • Time 13:28
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สร้างนิสัยต้านโควิด 19

รายละเอียด
 • 22
 • เมย.
 • 2563
 • Time 11:16
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง