เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โอกาสและความยั่งยืนของผ่อดีดี (PODD)

งานประชุมวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาค...

รายละเอียด
 • 13
 • ธ.ค.
 • 2561
 • Time 14:36
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โครงการผ่อดีดี จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมเสวนาในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงา...

รายละเอียด
 • 02
 • พ.ย.
 • 2561
 • Time 17:56
 • จังหวัดเชียงราย

งานประชุมวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย

สถานที่ : Chatrium Ballroom ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม ...

รายละเอียด
 • 11
 • ธ.ค.
 • 2561
 • Time 17:20
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โครงการผ่อดีดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศ

ด้านการใช้งานนวัตกรรมดิจิทัลผ่อดีดีอย่างยั่งยืน สำหรับตรวจจับโรคระบาด/สาธารณภัย และภัยพิบัติ รวมถึงมาตรการควบค...

รายละเอียด
 • 11
 • ธ.ค.
 • 2561
 • Time 14:35
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมลดใช้พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานตามมาตรการลด ค...

รายละเอียด
 • 03
 • ธ.ค.
 • 2561
 • Time 11:50
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีได้รับเชิญประชุมเตรียมการสื่อสารสาธารณะร่วมกับกรมอนามัย

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โครงการผ่อดีดีได้รับเชิญจากผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย ให้เข้าร...

รายละเอียด
 • 20
 • พ.ย.
 • 2561
 • Time 13:42
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สธ.ให้รพ.สต.ชวนประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษ

กระทรวงสาธารณสุข ให้รพ.สต.ชวนประชาชนร่วมปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ ส่งขายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในอำเภอ รณรงค์สร...

รายละเอียด
 • 23
 • พ.ย.
 • 2561
 • Time 10:14
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โครงการผ่อดีดีได้รับเชิญจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia One Health University Network; SEAOHUN)

ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 โครงการผ่อดีดีได้รับเชิญจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเ...

รายละเอียด
 • 12
 • พ.ย.
 • 2561
 • Time 16:41
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือน 4 โรค 3 ภัยสุขภาพ

กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือน 4 โรค 3 ภัยสุขภาพ ที่ประชาชนควรระมัดระวังในช่วงฤดูหนาว...

รายละเอียด
 • 14
 • พ.ย.
 • 2561
 • Time 09:37
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง