ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0040 วันที่ 15-30 กันยายน 2565

รายละเอียด
 • 03
 • ต.ค.
 • 2565
 • Time 11:19
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีพบทีมผู้บริหาร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการใช้งานฟีเจอร์ แอปพลิเคชันผ่อดีดีในโรงเรียน

รายละเอียด
 • 13
 • ก.ย.
 • 2565
 • Time 16:31
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0039 วันที่ 1-15 กันยายน 2565

รายละเอียด
 • 21
 • ก.ย.
 • 2565
 • Time 13:26
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจฯ รับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท. อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี (กลุ่มผลผลิตพืชผัก) ณ ตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 14
 • ก.ย.
 • 2565
 • Time 12:41
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีร่วมเป็นวิทยากรอบรมในโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีณบุรี

รายละเอียด
 • 09
 • ก.ย.
 • 2565
 • Time 12:34
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

โครงการอบรมอาสาสมัครรายงานโรคผ่านแอปพลิเคชันผ่อดีดีและอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ เพื่อสร้างบุคลากรในการจัดการโรคสัตว์เบื้องต้น ภายใต้โครงการ CMU Model ครั้งที่ 2 ณ บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว

รายละเอียด
 • 09
 • ก.ย.
 • 2565
 • Time 12:30
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีลงพื้นที่อบรมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 08
 • ก.ย.
 • 2565
 • Time 12:27
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียด
 • 02
 • ก.ย.
 • 2565
 • Time 14:16
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีลงพื้นที่อบรม PODD LTC ให้แก่อสม. และ Care giver ณ อบต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 30
 • ส.ค.
 • 2565
 • Time 13:41
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง