ข่าวสาร

แม่ทา GEN 2

เมื่อเมืองใหญ่ไม่ได้น่าอยู่สำหรับพวกเขา ต่างคนจึงต่างเก็บกระเป๋าหอบหิ้วความฝันกลับมารดน้ำพรวนดินที่บ้านเกิด...

รายละเอียด
 • 28
 • ส.ค.
 • 2562
 • Time 09:33
 • ผ่อดีดี เครือข่ายแม่ทา

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหา...

รายละเอียด
 • 14
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 10:17
 • ผ่อดีดี เครือข่ายแม่ทา

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา

ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน เครือข่ายองค์การบริหา...

รายละเอียด
 • 12
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 10:07
 • ผ่อดีดี เครือข่ายแม่ทา

ANIMAL RESCUE TEAM FORMED IN NEPAL TO RESPOND AFTER MASSIVE EARTHQUAKE

ANIMAL RESCUE TEAM FORMED IN NEPAL TO RESPOND AFTER MASSIVE EARTHQUAKE...

รายละเอียด
 • 06
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 16:34
 • ผ่อดีดี เครือข่ายแม่ทา