ข่าวสาร

ศูนย์ผ่อดีดีกลางได้รับเชิญเข้าร่วมงาน DustBoy Day ณ GIMME Shelter Chiang Mai

รายละเอียด
 • 01
 • ธ.ค.
 • 2565
 • Time 13:56
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0044 วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
 • 06
 • ธ.ค.
 • 2565
 • Time 11:11
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศรับสมัครงาน พนักงานโครงการ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบ 1 อัตรา

รายละเอียด
 • 25
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 10:44
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน "โครงการเครือข่ายตำบลปลอดภัย-ของขวัญจากท้องถิ่นไทยให้ชาวโลก" ณ อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

รายละเอียด
 • 18
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 17:03
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบผ่อดีดี ณ อบต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 15
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 14:26
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0043 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
 • 16
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 08:47
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ทีมงานผ่อดีดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายละเอียด
 • 10
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 09:06
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผ่อดีดีเข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
 • 09
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 14:33
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ผู้อำนวยการผ่อดีดีได้รับเชิญเข้าร่วมงาน IWOPS 2022 ; 4th International Workshop on Participatory Surveillance ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

รายละเอียด
 • 08
 • พ.ย.
 • 2565
 • Time 15:52
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง