ข่าวสาร

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0024 วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
 • 05
 • ม.ค.
 • 2565
 • Time 15:37
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0023 วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
 • 17
 • ธ.ค.
 • 2564
 • Time 13:57
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมเตรียมการพัฒนาร่างโครงการขยายและขับเคลื่อนเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (ผ่อดีดี)

รายละเอียด
 • 24
 • ธ.ค.
 • 2564
 • Time 16:01
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปีระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน-ผ่อดีดี “อปท.4.0 สู่ชุมชนปลอดภัย เพื่อโลกที่พร้อมกว่าเดิม”

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ท่...

รายละเอียด
 • 27
 • ธ.ค.
 • 2564
 • Time 12:29
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ถอดบทเรียนและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ชุมชนตำบลเชียงดาว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รายละเอียด
 • 20
 • ธ.ค.
 • 2564
 • Time 10:33
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0022 วันที่ 16-30พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
 • 03
 • ธ.ค.
 • 2564
 • Time 12:16
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0021 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
 • 16
 • พ.ย.
 • 2564
 • Time 09:42
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สัตวแพทย์ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 25
 • พ.ย.
 • 2564
 • Time 09:16
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

Preventing the Next Pandemic

Governments,academia, civil society,philanthropists,and the private sector must jointly take five priority act...

รายละเอียด
 • 16
 • พ.ย.
 • 2564
 • Time 11:51
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง