ข่าวสาร

กำหนดการฝึกอบรมประจำปี 2565 วิธีการใช้ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ (หลักสูตร 2 วัน)

รายละเอียด
 • Time 11:05
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0034 วันที่ 15-30 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
 • Time 09:41
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0033 วันที่ 1-15 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
 • Time 13:38
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0032 วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
 • Time 14:19
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง อัตราค่าบริการใช้ระบบผ่อดีดี ของศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

รายละเอียด
 • 20
 • พ.ค.
 • 2565
 • Time 12:25
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0031 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
 • Time 10:29
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0030 วันที่ 16-30 เมษายน 2565

รายละเอียด
 • Time 09:51
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0029 วันที่ 1-15 เมษายน 2565

รายละเอียด
 • Time 12:17
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ข่าวผ่อดีดีรายปักษ์ ฉบับ 0028 วันที่ 16-31 มีนาคม 2565

รายละเอียด
 • Time 09:09
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง