ข่าวสาร

PODD ได้รับรางวัลจากงาน ASEAN ICT Awards 2017

PODD ได้รับรางวัล Bronze Award ในหมวด Corporate Social Responsibility (CSR)...

รายละเอียด
 • 26
 • มิ.ย.
 • 2561
 • Time 13:06
 • จังหวัดเชียงใหม่

ผ่อดีดี ได้รับเลือกแสดงผลงาน 42 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2559 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ได้จัดงานประชุมวิชาการ 42 ปี ครบรอบวันส...

รายละเอียด
 • 26
 • ก.ค.
 • 2561
 • Time 11:38
 • จังหวัดเชียงใหม่

ปศอ.สันทราย ทต.หนองแหย่ง เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และผ่อดีดี จับมือวางแผนควบคุม ป้องกัน ปากเท้า

ปศอ.สันทราย ทต.หนองแหย่ง เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และผ่อดีดี จับมือวางแผนควบคุม ป้องกัน ปากเท้าเปื่อย อย่างยั...

รายละเอียด
 • 07
 • ก.ย.
 • 2558
 • Time 15:07
 • จังหวัดเชียงใหม่

เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ดูดีดี แอพใหม่จากโครงการผ่อดีดี (PODD)

เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ดูดีดี แอพใหม่จากโครงการผ่อดีดี (PODD)...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:41
 • จังหวัดเชียงใหม่

มช.เจ๋งใช้เทคโนโลยีเฝ้าระวังสัตว์ สร้างเครือข่ายป้องกันโรคระบาดสู่คน — เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 23,946 วันพุธที่ 6 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 14 คอลัมน์ ภูมิภา...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:38
 • จังหวัดเชียงใหม่

ฉบับที่ 5 “ไข้ซิกา” โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกันภัยเงียบจากยุงลาย

ฉบับที่ 5 “ไข้ซิกา” โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกันภัยเงียบจากยุงลาย...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:34
 • จังหวัดเชียงใหม่

ฉบับที่ 4 “6 โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว”

ฉบับที่ 4 “6 โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว”...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:29
 • จังหวัดเชียงใหม่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปากเท้าเปื่อย โรคในสัตว์กีบคู่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปากเท้าเปื่อย โรคในสัตว์กีบคู่...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:26
 • จังหวัดเชียงใหม่

ห่าไก่ภัยร้ายตายยกฝูง

ห่าไก่ภัยร้ายตายยกฝูง...

รายละเอียด
 • 07
 • ส.ค.
 • 2561
 • Time 14:22
 • จังหวัดเชียงใหม่