Disable Preloader

ข่าวสารลงพื้นที่สอบสวนโรคและอธิบายวิธีการป้องกันการเกิดโรคให้แก่อาสาแล้วชาวบ้าน อบต.สันทราย อำเภอพร้าว เบื้องต้น

เมื่อวานนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2015)เราได้ลงพื้นที่ตอบสนองเรื่อง โรคห่าไก่ที่ อบต.สันทราย อำเภอพร้าว หลังจากที่มีอาสา คุณพลากร โจ๊ะเซ แจ้งว่าเริ่มมีไก่ป่วยตายในหมู่บ้าน จำนวน 5 หลังคาเรือนต่อกัน เบื้องต้น ทางโครงการได้ดำเนินการสอบสวนโรคและอธิบายวิธีการป้องกันการเกิดโรคให้แก่อาสาแล้วชาวบ้านแล้ว

Tags: ผ่อดีดี,ดูดีดี