Disable Preloader

ข่าวสารในช่วงที่ไข้เลือดออกกำลังระบาด การควบคุมโรคยังใช้การพ่นหมอกควันเป็นส่วนใหญ่ การพ่นที่ถูกวิธี คือต้องทำการพ่นปิดอบในบ้านนาน 30 นาทีขึ้นไป จึงจะสามารถกำจัดยุงได้ ซึ่งทำได้ยาก และในหลายพื้นที่ยังทำไม่ถูกวิธีมากนักและปัจจุบัน มีเครื่องพ่นควันขนาดเล็กผลิตออกมาขายมากมาย โดยส่วนใหญ่จะไม่มีประสิทธิภาพถ้าพ่นเคมีไม่ถูกวิธี #เห็นควันเยอะๆแต่ไม่มีละอองน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ จึงควบคุมโรคไม่ได้ผล

ชื่อว่าหลายๆท่านหรือหลายๆหน่วยงานยังทำผิดวิธีในการพ่นเคมีเพื่อควบคุมไข้เลือดออก ----

ในช่วงที่ไข้เลือดออกกำลังระบาด การควบคุมโรคยังใช้การพ่นหมอกควันเป็นส่วนใหญ่ การพ่นที่ถูกวิธี คือต้องทำการพ่นปิดอบในบ้านนาน 30 นาทีขึ้นไป จึงจะสามารถกำจัดยุงได้ ซึ่งทำได้ยาก และในหลายพื้นที่ยังทำไม่ถูกวิธีมากนักและปัจจุบัน มีเครื่องพ่นควันขนาดเล็กผลิตออกมาขายมากมาย โดยส่วนใหญ่จะไม่มีประสิทธิภาพถ้าพ่นเคมีไม่ถูกวิธี #เห็นควันเยอะๆแต่ไม่มีละอองน้ำยาเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ จึงควบคุมโรคไม่ได้ผล
มาตรการที่สำคัญที่ได้ผลดีที่สุด คือ การที่ทุกครัวเรือนช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณภายในบ้านเรือน รอบๆบ้าน กำจัดลูกน้ำยุงลาย และในชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และป้องกันลูกหลานไม่ให้ถูกยุงกัด ถ้ามีไข้สูงลอยเกิน 1-2 วันให้เช็ดตัวลดไข้ รีบไปพบแพทย์ (อย่าซื้อยากินเองน่ะครับ เพราะยาบางตัว หากเป็นไข้เลือดออก อาจจะทำให้มีอาการเลือดออกเร็วขึ้นก็ได้) 
#สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกภาชนะทุกหลังคาเรือนทุกวัน ช่วยป้องกันไข้เลือดออก#


 

#ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง