Disable Preloader

ข่าวสารโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้านที่ติดต่อกับไทย โปรดช่วยกันเฝ้าระวังเข้มข้น แจ้งเร็ว จัดการเร็ว หากพบสุกรป่วยตายผิดปกติ เป็นอัมพาต ขาอ่อนแรง ชัก มีจุดเลือดออก หรือปื้นเลือดใต้ผิวหนัง หรือผิวหนังมีสีม่วง โดยเฉพาะที่หู ปลายจมูก ท้อง โปรดทำการรายงานผ่าน“ผ่อดีดี”ทันที

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้านที่ติดต่อกับไทย โปรดช่วยกันเฝ้าระวังเข้มข้น แจ้งเร็ว จัดการเร็ว หากพบสุกรป่วยตายผิดปกติ เป็นอัมพาต ขาอ่อนแรง ชัก มีจุดเลือดออก หรือปื้นเลือดใต้ผิวหนัง หรือผิวหนังมีสีม่วง โดยเฉพาะที่หู ปลายจมูก ท้อง  โปรดทำการรายงานผ่าน“ผ่อดีดี”ทันที โดยมีพื้นที่เสี่ยงสูงควรเฝ้าระวังเข็มงวด คือ บริเวณชายแดน จังหวัดในภาคเหนือ อีสาน และพื้นที่ที่เลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง