Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์ผ่อดีดีกลาง นำทีมโดย น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ร่วมอบรมการใช้งานแอพฯ ผ่อดีดี แก่อาสาสมัคร ในโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคพื้นดิน รุ่น 1 จัดกิจกรรมโดย อบจ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ อําเภอ แม่ริม เชียงใหม่ 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง